Trò chơi thẻ năm may mắn

Sau khi trò chơi Cờ Năm May Mắn bắt đầu, 2 quân bài đầu tiên được phát cho mỗi gia đình và quân bài thứ hai sẽ tự động được tiết lộ. Đối với mỗi quân bài được chia, một cược được đặt ngược chiều kim đồng hồ từ quân bài lớn hơn. Cược ưu … Đọc tiếp Trò chơi thẻ năm may mắn